Disclaimer

 

 

 

Deze website wordt uitgebaat door :

Bvba Bling King met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Oude Gentweg 81
Ondernemingsnummer: BE 0689.975.846

Door gebruik te maken van deze website, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en condities.

Gebruiksvoorwaarden website

Bling King verleent u hierbij toegang tot www.bling-king.be (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Bling King behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Aansprakelijkheid

Bling King heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren. De informatie (teksten, beelden, hyperlinks) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Het gebruik van deze informatie gebeurt op eigen risico. Bling King is dan ook niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit, of verband houdt met, het gebruik van de website of de onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Bling King behoudt zich eveneens het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen. De op de Website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bling King. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Intellectuele rechten

Bvba Bling King behoudt alle intellectuele rechten op de website en de hierop geplaatste informatie. Gebruikers mogen de inhoud lezen en een kopie maken voor eigen persoonlijk gebruik in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische auteurswetgeving.

Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

Deze voorwaarden en condities vallen onder Belgische wetgeving. Enige betwisting zal worden behandeld door de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge.

Vragen en opmerkingen

Bij vragen of opmerkingen over de inhoud van deze website, mail naar: info@bling-king.be